Βοηθήματα

Helps
Κανόνες

Incoterms2020

Οι κανόνες Incoterms ή Διεθνείς Εμπορικοί Όροι, είναι μια σειρά προκαθορισμένων εμπορικών όρων που δημοσιεύονται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και χρησιμοποιούνται ευρέως στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Μια σειρά εμπορικών όρων τριών γραμμάτων που σχετίζονται με κοινές συμβατικές πρακτικές πωλήσεων, οι κανόνες Incoterms αποσκοπούν κυρίως στη σαφή κοινοποίηση των εργασιών, του κόστους και των κινδύνων που σχετίζονται με τη μεταφορά και την παράδοση αγαθών. Οι κανόνες Incoterms είναι αποδεκτοί από κυβερνήσεις, νομικές αρχές και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο για την ερμηνεία των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων όρων στο διεθνές εμπόριο. Αποσκοπούν στη μείωση ή την εξάλειψη των αβεβαιοτήτων που προκύπτουν από τη διαφορετική ερμηνεία των κανόνων σε διαφορετικές χώρες. Ως εκ τούτου, ενσωματώνονται τακτικά σε συμβόλαια πωλήσεων παγκοσμίως.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

EXW   Ex Works                                           (Insert named place of loading) 

FCA    Free Carrier                                       (Insert named place of loading) 

CPT    Carriage Paid To                               (Insert named place of destination)

CIP     Carriage and Insurance Paid To     (Insert named place of destination)

DAP   Delivered at Place                            (Insert named place of destination)

DPU   Delivered at Place Unload               (Insert named place of destination)

DDP   Delivered Duty Paid                         (Insert named place of destination)

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

FAS   Free Alongside Ship                (Insert named port of loading)

FOB   Free on Board                         (Insert named port of loading)

CFR   Cost and Freight                      (Insert named port of destination)

CIF    Cost, Insurance and Freight   (Insert named port of destination)

 

Συνηθέστεροι τύποι και εσωτερικές διαστάσεις εμπορευματοκιβωτίων

Internal Dimensions

Door Opening

Capacity

Image

About Us

Transland is the world’s driving worldwide coordinations supplier — we uphold industry and exchange the worldwide trade of merchandise through land transport.

Contact Info

Rock St 12, Newyork City, USA
(000) 000-000-0000
info@modinatheme.com
Week Days: 09.00 to 18.00
Sunday: Closed